فورى ایران تغذیه دانشگاه دانشگاه آشپزخانه

فورى: ایران تغذیه دانشگاه دانشگاه آشپزخانه دانشجویان مواد غذایی ذائقه غذایی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهرهای اقماری به 20 میلیون برسد / محسن هاشمی

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به وجود حاشیه نشینی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران

آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهرهای اقماری به 20 میلیون برسد / محسن هاشمی

محسن هاشمی: آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهرهای اقماری به 20 میلیون برسد

عبارات مهم : ایران

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به وجود حاشیه نشینی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهرهای اقماری به ۲۰ میلیون برسد. محسن هاشمی در جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به وجود معتادان متجاهر در تهران، اظهارداشت: تعداد اینها مقداری نیست که نتوانیم مسئله را حل کنیم. در حدود ۶ هزار نفر معتاد متجاهر که حتی اگر لباس شیک جهت آنها تهیه کنیم و لباس برند بر تن آنها بپوشانیم می توانیم آنها را تر و تمیز کنیم.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به وجود حاشیه نشینی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهرهای اقماری به ۲۰ میلیون برسد.

به گزارش مهر، محسن هاشمی در جلسه شورای اجتماعی کشور با اشاره به وجود معتادان متجاهر در تهران، اظهارداشت: تعداد اینها مقداری نیست که نتوانیم مسئله را حل کنیم. در حدود ۶ هزار نفر معتاد متجاهر که حتی اگر لباس شیک جهت آنها تهیه کنیم و لباس برند بر تن آنها بپوشانیم می توانیم آنها را تر و تمیز کنیم، حتی ریششان را بتراشیم.

آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهرهای اقماری به 20 میلیون برسد / محسن هاشمی

وی افزود: معتادان متجاهر می توانند در سطح شهر بچرخند ولی تمیز باشند. می توانیم ظاهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را حفظ کنیم . می توانیم یک سرویس خاص به معتادان بدهیم.

رئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به وجود حاشیه نشینی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: آینده نگری می شود جمعیت پایتخت کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | شورای شهر | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog